DominoCert

Certifikat digitalne odličnosti

DominoCert, certifikat digitalne odličnosti, je storitev ugotavljanja stanja digitalizacije organizacij ter usmeritve za nadaljnji razvoj.

Cilj certifikacije je seznanitev organizacije z njenim trenutnim stanjem digitalizacije, optimizacije in avtomatizacije procesov, seznanitev s trenutnimi problemi in izzivi s postopki nadaljnega digitalnega razvoja. S tem želimo znižati stroške ter povečati rast in celovito uspešnost organizacij.

Digitalni certifikat vam omogoča pospešeno in usmerjeno rast v modernem svetu. Skozi pot digitalizacije prinaša zmanjšanje stroškov, pohitritev procesov, povečanje konstruktivnih in kreativnih procesov, s tem pa povečanje prodaje in celovite uspešnosti.

dcert_ad_hor_1.0.02.jpg

Učinki digitalizacije

»Zmanjšanje stroškov
»Povečanje prodaje
»Celovito povečanje uspešnosti
»Povečanje kredibilnosti
»Oddaljeno delo
»Popoln nadzor nad uspešnostjo

In mnogo več ...

Zakaj certifikat digitalne pripravljenosti?

Certifikat digitalne pripravljenosti organizacije poda analizo trenutnega stanja digitalizacije v podjetju. Zraven analize trenutnega stanja je vključen tudi postopek za digitalizacijske korake v obdobju certifikacije, ki podjetje vodi skozi procese. Certifikat je odličen smerokaz za uspešno digitalizacijo in avtomatizacijo procesov v podjetju.

Kdo lahko pridobi certifikat digitalne pripravljenosti?

Certifikat lahko pridobi vsako podjetje, ki želi napredovati v digitalizaciji in si pridobitvijo certifikata pogledati svoje trenutno stanje in pridobiti nasvete za izvedbo popolne digitalizacije. Osnovni certifikat je dodeljen avtomatsko vsem uporabnikov DominoServ spletnih storitev.